Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2015

Barcarolla
13:09
7044 879d 500
By Lindsey Kustusch
Reposted fromacherontia acherontia viapianistka pianistka

March 13 2015

10:08
5986 c40c 500

manipulated:  Egon Schiele - Les amants 1909

Reposted fromstay-here-tonight stay-here-tonight viaathlin athlin
Barcarolla
10:07
😂
Reposted fromweightless weightless viazabka zabka

February 05 2015

12:59
9385 45bc 500

Salvador Dalí, Ménagère, 1957, set of seven pieces of silver-gilt flatware

Reposted frompunkprincess punkprincess viaiblameyou iblameyou
Barcarolla
12:58
Reposted fromdanzig danzig viaathlin athlin

February 03 2015

Barcarolla
15:42
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— jedno z najszczęśliwszych szczęść, dziękuję / Waitress
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca viazabka zabka
Barcarolla
15:40
Psycho (1960)
Reposted fromzao zao viailovemovies ilovemovies
Barcarolla
15:38

Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę


— Jakub Żulczyk
Reposted fromblueinsane blueinsane viazapachjasminu zapachjasminu
Barcarolla
15:37
Reposted frompesy pesy viazapachjasminu zapachjasminu

January 15 2015

Barcarolla
23:40
4880 a170
Reposted fromcontroversial controversial viaPawelS PawelS
23:40
8476 0e3f

phroyd:

The One True God … Has Been Inside Us All Along!

Phroyd

Reposted fromtron tron viawonko wonko
Barcarolla
23:37
8194 d19c
Reposted fromidz-pan-w-chuj idz-pan-w-chuj viaPawelS PawelS
23:35
1919 5886 500
Reposted fromAdasyd Adasyd viakubaf kubaf
23:35
5866 f002 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaEtien Etien
Barcarolla
23:34
5324 564e
Reposted fromlambadada lambadada viaorangesky orangesky
Barcarolla
23:34
Czuję, że nie rozumiem zwykłego życia - mój sposób widzenia jest zniekształcony i nie da się go wyleczyć za pomocą rozumu.
— Anaïs Nin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawyliczanka wyliczanka
Barcarolla
23:34
3253 74c1 500
Reposted fromKaledonia Kaledonia viaEtien Etien
23:31
8587 ef50 500
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viaMezame Mezame
23:31
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viawonderwall wonderwall
Barcarolla
23:30
Odkładanie wszystkiego na później jest jedną z moich specjalności, jest umiejętnością, którą doprowadziłem do perfekcji wraz z wiekiem.
— Haruki Murakami
Reposted fromconfusion confusion viawonderwall wonderwall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl